shinkenkai_logo

WORKS > お告げのフランシスコ姉妹会本部修道院

お告げのフランシスコ姉妹会本部修道院
1966年
東京都大田区
設計・施工/親建会工務所
注文者/お告げのフランシスコ姉妹会