shinkenkai_logo

WORKS > ガブリエル神父記念聖堂

ガブリエル神父記念聖堂
1997年
東京都大田区
設計・施工/親建会工務所
注文者/お告げのフランシスコ姉妹会